فارس: مجتبي ثمره هاشمي دستيار ارشد رئيس‌جمهور تأكيد كرد: در انتصاب مشايي به معاونت اول رئيس‌جمهور هيچ تجديدنظري صورت نخواهد گرفت.

سيد مجتبي ثمره هاشمي دستيار ارشد رئيس جمهور در برنامه "كنكاش " شبكه جهاني جام جم تاكيد كرد: در انتصاب آقاي مشايي به معاونت اول رئيس جمهور هيچ تجديد نظري صورت نخواهد گرفت.

وي دراين برنامه كه ظهر روز سه شنبه بطور زنده پخش شد با اشاره به طرح ارائه شده از سوي دكتر احمدي نژاد تحت عنوان طرح خدمت گفت: اين طرح شامل اعضاي كابينه نيست چون اعضاي كابينه تعداد معدودي هستند. بلكه اين طرح شامل بسياري از مديران دولتي وشركتهايي مي شود كه تحت نظر دولت مي‌باشند. اين طرح ناظر به كل دولت ومجموعه سيستم اجرائي است لذا كساني كه خود را معرفي مي كنند حسب تخصص ونياز موجود ميتوانند پس از بررسي در جاهاي مختلف مشغول بكار شوند. البته قبل از اينكه اين طرح اعلام شود افراد زيادي آمادگي خود را براي خدمت در دولت دهم اعلام كرده‌اند‌.

وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا عملكرد وزراي فعلي بمنظور تصميم‌گيري در مورد ماندن ونماندن آنها در دولت دهم مورد نقد و تحليل قرار گرفته است يا خير گفت: عملكرد وزرا در طول چهار سال گذشته مشهود بوده است. در هيئت دولت وزرا را ميتوان براي ماندن يا نماندن به سه قسمت تقسيم كرد: اول گروهي كه واقعا " در اين دوره كارايي آنها مشخص شده و صاحب كارايي و تجربيات خوبي هستند كه اين افراد باقي مي‌مانند. اينها سرمايه‌هايي هستند كه بايد حفظ شوند.

گروه دوم كساني هستند كه خيلي زحمت كشيده‌اند ولي افرادي هستند كه بهتر از آنها ممكن است آن مسئوليت مشخص را انجام دهند. اين افراد طعبا " تغيير خواهند يافت واز توان آنها در جاي ديگري استفاده خواهد شد.

گروه سوم هم هستند كه ادامه فعاليت و همكاري آنها به صلاح نيست. جاي اين افراد نيز افراد ديگري معرفي مي شوند البته اين نكته را هم نبايد فراموش كرد كه صرف انتخاب افراد از سوي آقاي رئيس جمهور به معناي پايان كار نيست بلكه مجلس شوراي اسلامي هم بايد به آنها راي اعتماد دهد . در كنار اين مسائل اين را هم بايد در نظر گرفت كه در دولت عده اي هم هستند كه وزير نبوده و عضو كابينه نيستند ولي در جلسات هيئت دولت بدون داشتن حق راي شركت مي كنند كه عبارتند از معاونين و مشاوران كه براي انتخاب اين افراد نيازي به رجوع به راي مجلس نيست.

دستيار ارشد رئيس جمهور در ادامه به گروههاي اشاره كرد كه در مسير انتخاب اعضاي دولت دهم با احمدي نژاد همفكري ومشورت مي‌دهند. هيئت‌هايي كه در دانشگاه‌ا و در ميان مهندسين و امثال آنها ايجاد شده واز سوي خود رئيس‌جمهور نيز يك هيئت ده نفره مشورتي تشكيل شده تا با بررسي سوابق افراد مختلف بهترين‌ها را براي دولت دهم انتخاب كنند.

ثمره هاشمي در پاسخ به اين سئوال كه چرا انتخاب معاونين ومشاورين رئيس جمهور با عجله صورت گرفت و آقاي احمدي نژاد منتظر تنفيذ حكم رياست جمهوري نشدند؟ گفت: ايشان در حال حاضر رئيس‌جمهور هستند پس مي‌توانند براي تغيير همكاران خود تصميم بگيرند ضمن اينكه ايشان اعلام نكرده‌اند كه اين افراد را براي دولت دهم انتخاب كردند. ايشان در شرايط كنوني هم مي‌توانند معاونين و مشاورين خود را عزل و نصب كنند؛ اين كابينه و رئيس جمهور تا 12 مرداد رسمي است و از اين تاريخ به بعد نوبت بعدي رئيس‌جمهوري است كه چنانچه حكم شان تنفيذ شود رسما " رئيس جمهور دولت دهم مي‌شوند‌. الان ايشان در حال انتخاب معاونين و مشاورين هستند و در احكام خود هم نياورده‌اند كه شما معاون يا مشاور دولت دهم هستند.

آقاي ثمره هاشمي در ادامه در پاسخ به سئوال يكي از بينندگان در خصوص خبر استعفاي معاون اول رئيس جمهور اين خبر را تكذيب كرده و در پاسخ به اين سئوال كه اعتراضاتي كه از سوي اقشار مختلف جامعه به انتصاب برخي از افراد از جمله معاون اول رئيس جمهور صورت گرفته از سوي احمدي‌نژاد با چه واكنشي مواجه خواهد شد و آيا احتمال تجديد نظر در اين انتصاب وجود دارد گفت: بالاخره اينطور نيست كه هر دولتي و رئيس جمهوري بخواهد اعضاي دولت و معاونين و مشاورين خود را انتخاب كند اعتراضي وجود نداشته باشد.
براي همه انتصابات عده‌اي مخالفند وعده اي موافق. در مجلس هم زمان راي گيري براي اخذ راي اعتماد ممكن است يك وزير با مخالفت 100 نمايند ه مواجه شود ولي بالاخره راي اعتماد مي گيرد. اما در مورد آقاي مشايي وي بيش از هر كسي با رئيس جمهور كار كرده است. قبل از اينكه آقاي احمدي‌نژاد شهردار تهران شوند آنها با همكاري داشته اند و در دوران شهرداري هم ايشان معاون فرهنگي شهردار بوده و كارهاي زيادي انجام داده است. بعد از آن هم بعنوان معاون رئيس جمهور در امر گردشگري وميراث فرهنگي اقدامات وتعاملات خارجي زيادي بويژه با ايرانيان خارج كشور داشته است و سفرهاي زيادي در اين خصوص انجام داده اند. همه اين تجربيات وتعاملات وشناختي كه شخص آقاي رئيس جمهور از ايشان داشته اند نشان داد كه ايشان ميتوانند در سمت معاون اول رئيس جمهوري موفق تر باشند. بنده خودم فكر مي كنم كه ايشان در اين سمت مي توانند موفق تر باشند وكارها را بهتر جمع وجور خواهند كرد. در واقع مسئوليت ايشان پيگيري مصوبات دولت وكميسيون هاي حاشيه‌اي دولت و انجام وظايف رئيس جمهور در غياب ايشان است. بنابراين مي‌توان گفت ايشان تجربه كاري دارند و معتمد مردم ايران هستند. مردم به رئيس‌جمهور راي داده اند واعتماد كرده اند ورئيس جمهور هم به آقاي مشايي اعتماد دارند . من يك دليل روشن و قاطع كه برخي ارائه بدهند تا امكان انتصاب ايشان به معاون اولي فراهم نشود نديدم. حال ممكن است برخي بگويند كه ايشان در برخي اظهارات خود اشتباه كرده‌اند؛ خوب هر كسي ممكن است اشتباه كند ولي اين مغايرتي با خط مشي فكري و انقلابي و زهد و پاكي و ساده‌زيستي ايشان ندارد. با اين توضيحات فكر مي‌كنم اينقدر مخالفت ها منطبق بر حجت ها ودلائل روشن نيست كه موجب تجديد نظر در انتصاب ايشان شود.

وي در مورد صحت وسقم برخي اخبار از جمله اعتراض 50 عضو مجلس خبرگان به اين انتصاب ابراز ترديد كرد و گفت در اين تصميم تجديدنظري صورت نخواهد گرفت .

دستيار ارشد رئيس جمهور در پاسخ به اين سئوال كه با توجه به انتصابات در سطح معاونان ومشاوران رئيس جمهور كه صرفا " جابجايي افرادقبلي بوده و نه تغيير و جايگزيني افراد جديد اين نگراني وجود دارد كه در انتخاب ساير اعضاي دولت نيز صرفا " به جابجايي بسنده شود گفت: نگراني يعني چه؟ اگر ايشان از عملكر افراد راضي باشند آنها را نگه مي‌دارند و اگر ناراضي باشند افراد جديدي را جايگزين مي‌كنند. ضمن اينكه در مورد وزرا نيز بدليل اينكه هم دولت و هم مجلس بايد نظر بدهند جاي نگراني وجود ندارد.

وي در مورد عزم دولت در تعامل و بهره گيري از توان احزاب, گروه ها و سلائق منتقد دولت در اداره امور گفت: دو نوع ميتوان با كساني كه همفكر وهمراه دولت نيستند تعامل داشت. يكي اينكه نظرات آنها را بشنويم واز نظراتي كه به مصلحت دولت وكشور است استفاده كنيم . آقاي رئيس جمهور نيز در نشست هاي مختلف به اين نظرات توجه داشته اند . يكي هم اينكه آنها بعنوان همكار و عضو كابينه بيايند وفعاليت كنند كه خوب طبيعي وواضح است كه امكان پذير نيست.مثلا "در بخش اقتصاد رئيس كل بانك مركزي , وزير صنايع , وزير اقتصاد ويا وزير رفاه كه تشكيلات عظيم سازمان بازنشتستگي را اداره مي كند اگر اينها در كابينه هماهنگ باشد بهتر است تا اينكه خطو ط فكري آنها با هم متفاوت باشد. بطور مثال اصل 44 قانون اساسي تاكيد دارد كه بايد 40% از سهام شركت هاي دولتي در بورس واگذار شود حال اگر كسي در دولت مخالفت كند مشكل ايجاد مي‌شود. اگر چنانچه فردي متخصص و مجرب باشد و جزء كساني باشد كه مخالف افكار دولت است اين لطمه‌اي به دولت نمي زند. بايد به اين نكته توجه كنيم در كشورهايي كابينه ائتلافي تشكيل مي‌شود كه نظام حزبي باشد و دولت هم اكثريت آراء را نداشته باشد.

ثمره هاشمي در مورد اين شبهه كه در دولت قبل انتصاب‌هايي فاميلي و رفاقتي موجب برخي انتصابات شده است گفت: ملاك‌هايي كه در دولت مطرح است اعتماد، پرنشاط بودن، تخصص داشتن، اعتقاد به كار، وقف مردم بودن، اعتقاد به مسئله عدالت وتلاش جهت اطلاع از وضعيت تمام نقاط مختلف كشور و امثال آن است. الان در جمع همكاران آقاي احمدي نژاد هم امثال من و آقاي مشايي هستيم كه سال‌ها با رئيس جمهور آشنا بوده‌ايم و هم برخي افراد جديد آمده‌اند و حتي بسياري از افراد از جمله كساني هستند كه در دولت هاي قبلي همكاري داشتند.

وي در پاسخ به اين سئوال كه با توجه به اعتراضات كنوني به انتصاب برخي معاونان آيا آقاي احمدي نژاد براي كسب راي اعتماد وزرا ء در مجلس دچار مشكل نخواهند شد گفت: آنچه مجلس راي مي دهد صرفا " راي به وزراء است. بالاخره هر قوه‌اي وظايف خود را دارد.

دستيار ارشد رئيس جمهور تغييرات مكرر صورت گرفته در دولت نهم را ناشي از تلاش آقاي احمدي‌نژاد براي كار آمد شدن دولت دانسته و تاكيد كرد: در دولت دهم تلاش خواهد شد تا با گزينش بهتر افراد در ابتدا، كمترين تغيير را در كابينه شاهد باشيم.  

رپورتاژ
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جشن عروسی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
خدمات برش لیز
میز و صندلی تالاری
لیپوماتیک
تجهیزات تالار پارس
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
تومور اربیت ، علائم ، درمان و جراحی آن ها
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
روغن خراطین
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
تحلیل آماری
نمایندگی برندها در ایران

لینک های مفید
تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.